Sponzorovano EU
 1. Všeobecné požadavky
  1. Základní termíny materiálů na bázi dřeva
  2. Rozdělení materiálů na bázi dřeva
  3. Základní pojmy a definice velkoplošných materiálů
  4. Produkce velkoplošných materiálů v ČR
 2. Dřevo a jeho vlastnosti
  1. Stavba dřeva
  2. Anatomie stromu
  3. Barva dřeva
  4. Fyzikální vlastnosti dřeva
  5. Mechanické vlastnosti
 3. Řezivo a přířezy
  1. Rozměrové parametry sortimentu řeziva
  2. Dodávané řezivo
  3. Dodávané řezivo exotických dřevin
  4. Opracované přířezy
  5. Rezonanční přířezy
  6. Opracované přířezy listnatého řeziva pro ohýbání
 4. Dýhy
  1. Dělení dýh podle způsobu použití
  2. Způsob dodání dýh
  3. Poddýžky
  4. Dýhové sesazenky
 5. Konstrukční desky
 6. Mechanické a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi dřeva
  1. Rovnovážná vlhkost
  2. Interakce faktorů ovlivňujících mechanické a fyzikální vlastnosti
 7. Konstrukční desky z masivního dřeva – spárovky
 8. Překližované materiály
  1. Překližky
  2. Laťovky
  3. BIO desky
  4. Nosníky lepené
  5. Tvarové výlisky z lepených dýh
 9. Voštinové desky
 10. Aglomerované materiály
  1. Dřevotřískové desky (DTD) jednovrstvé (a) a třívrstvé (b)
  2. DTD třívrstvé s jemným uzavřeným povrchem
  3. DTD pětivrstvé s vláknitým povrchem
  4. Desky s orientovanými třískami OSB (Oriented Strands Board)
  5. Výtlačně lisované –pěchované DTD
  6. Odlehčená dřevotřísková deska Nolte
  7. Pazdeřové desky (PAD)
  8. Povrchově upravené DTD
  9. Vlastnosti DTD
  10. Tvarové výtisky z aglomerovaných hmot
  11. Polywood
  12. Dřevovláknité desky (DVD)
  13. MDF (Medium Density Fibreboard)
  14. DVD měkké nelisované izolační
  15. DVD měkké nelisované izolační
  16. DVD tvrdé
 11. Literatura
 12. Seznam obrázků a grafů

Všeobecné požadavky

Nově vznikající materiály mají specifičtější vlastnosti odpovídající jejich různorodým způsobům využití. Vznikají kvalitnější voděodolná lepidla a hydrofobizační přídavky, které se používají u materiálů vystavených podmínkám trvale se měnící vlhkosti. Tento výrazný pokrok ve vývoji materiálů na bázi dřeva dnes umožňuje jejich použití i v oblastech, kde bylo jejich využití dříve nepředstavitelné. Podobně jako u ostatních stavebních materiálů je ale nutné respektovat jejich vlastnosti a používat konstrukční řešení vhodná pro konkrétní způsoby aplikace.

Tento materiál popisuje základní typy materiálů na bázi dřeva, jejich charakteristiku, způsoby a postupy výroby, mechanické a fyzikální vlastnosti a parametry, které jednotlivé vlastnosti materiálů ovlivňují, a dále uvádí konkrétní příklady uplatnění materiálů. Pro větší přehlednost je text doplněn množstvím barevných obrázků hlavních druhů materiálů. Další kapitoly jako např. Historie výroby materiálů na bázi dřeva, Chemické látky používané pro výrobu materiálů na bázi dřeva či Povrchové úpravy doplňují informace o materiálech do ucelené formy.